Integritetspolicy

Ändamål

All behandling av personuppgifter görs efter regler EUs Direktiv 95/46/EC (Personuppgiftsdirektivet), och Personuppgiftslagen (PUL). Questback behandlar personuppgifter både som personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsbiträde som definierat i Personuppgiftsdirektivet och PUL. Questback behandlar efter detta personuppgifter bara inom EU och EES.

Alla insamlade personuppgifter lagras uteslutande i säkra lagringshallar inom EU (Bremen och Frankfurt i Tyskland). Questback har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantör av lagringstjänster, som säkrar att lagring inte sker i konflikt med detta uttalande.

All översändning av data inom EES, inklusive flytt till de säkrade datahallarna i Tyskland, görs enligt interna personuppgiftsbiträdesavtal om översändande av data inom Questback-gruppen.

Informationsinsamling och användning

Information som samlas in på Questback community består av kunddata och data från enkäter. All information som lagras hos Questback behandlas konfidentiellt och tillgång ges endast för auktoriserad personal.

Säkerhet

Questback vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från kunder och respondenter. Exempel på sådana åtgärder är att datahallarna som nyttjas är säkrade enligt ISO 27K-ramverket, och kryptering av kommunikationen mellan våra servrar och alla kunder som ges tillgång till vår hemsida via Secure Socket Layer (SSL). SSL-teknologin nyttjas ofta i nättjänster där man vill skydda information på Internet. För att våra kunder skall vara helt säkra på att tjänsterna de kopplar sig till faktiskt ligger under Questback, nyttjar vi certifikat från en av de mest pålitliga certifieringsorganen på nätet.

Cookies

Vi använder cookies för att lagra information om webbläsarversion, IP-adress och operativsystem. En cookie är en liten textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte köra program eller sprida virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av en webbserver i den domän cookien sändes.